SẢN XUẤT VÀ VẬN CHUYỂN

 
 
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ VẬN CHUYỂN CÔNG TY ĐỀU SỬ DỤNG VẬT DỤNG VÀ XE TẢI CÓ THÙNG BẰNG CHẤT LIỆU INOX 304 ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM. 
- CÙNG VỚI ĐÓ CÔNG TY CÓ BÁC SỸ PHỤ TRÁCH DINH DƯỠNG < CÓ BẰNG BS.BKII VÀ CHỨNG CHỈ DINH DƯỠNG.
- NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH ATVSTP CÓ < BẰNG TỐT NGHIỆP DH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM >

 

 

Danh mục

Back to top