THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG

NGUỒN NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP CHO CÔNG TY NGỌC HUỆ ĐỀU NẰM TRONG " CHUỖI AN TOÀN THỰC PHẨM " ĐÃ ĐƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÊ DUYỆT. VÀ ĐƯỢC CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG ỔN ĐỊNH.

Danh mục

Back to top