LỄ KHÁNH THÀNH ( KHU ĐIỀU TRỊ KTC) BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI 2023

26/02/2023 - Đăng bởi : Toàn Lý Quốc

LỄ KHÁNH THÀNH KHU ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI 2023

 

Back to top